Corona

Veelgestelde vragen 2020

 

 

Ook wij hebben te maken met de maatregelen vanwege de corona-crisis. We zijn enthousiast bezig met de leukste spellen voor het programma en maken de nodige aanpassingen om de week veilig te organiseren. We volgen hiervoor het landelijke protocol voor zomerkampen “Avonturenzomer 2020”.

 

Wat vindt de overheid?

 

Is het wel verantwoord om op kamp te gaan?
De organisaties aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR, HISWA-RECRON hebben in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een protocol opgesteld. Het protocol wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en is voorgelegd aan het OMT, RIVM en Ministerie van VWS, directie Jeugd. Samen menen ze dat er een praktisch, handzaam en breedgedragen protocol ligt om verantwoorde kampen te kunnen organiseren. Het RIVM en OMT hebben het ministerie positief geadviseerd waarna groen licht is gegeven voor de kampen.

 

Vindt minister Hugo de Jonge het ook verantwoord om op kamp te gaan?
Ja. Op 11 juni 2020 heeft minister De Jonge per brief (kenmerk 1702668-206690-J)  het landelijke protocol bevestigd en onderschreven.

 

Is het mogelijk dat het kamp alsnog niet door gaat?
Ja. Als de nu geldende maatregelen strenger worden kan het kamp niet doorgaan. Als het kamp niet door gaat krijgt u het volledige geldbedrag terug gestort.

 

Mag ik mee op kamp?

 

Voor welke leeftijd is het kamp?
Dit jaar is het kamp voor kinderen van 5 t/m 12 jaar ivm de Corona-maatregelen. 

 

Wanneer mag ik niet mee op kamp?

·        Je mag niet op kamp als je in de afgelopen 24 uur of bij de start van het kamp de volgende (milde) klachten hebt (gehad): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

·        Je mag niet op kamp als je bij de start van het kamp een huisgenoot/gezinslid hebt met koorts en/of benauwdheidsklachten.

·        Je mag niet op kamp als je het coronavirus hebt (gehad) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.

·        Je mag niet op kamp als je een huisgenoot / gezinslid hebt met het coronavirus en je met deze persoon contact hebt gehad in de afgelopen 14 dagen, terwijl hij/zij nog klachten had.

·        Je mag niet op kamp als je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

 

Mag ik mee, als ik astma, hooikoorts of een allergie heb?
Ja, met klachten die veroorzaakt worden door astma, hooikoorts of een andere allergie kan je gewoon mee op kamp. Ook als je medicijnen nodig hebt of bijvoorbeeld diabetes hebt kun je mee. Geef dit wel duidelijk aan op het formulier met medische gegevens, zodat de kampleiding ervan weet. We hebben op het kamp een eigen keuken waarin we rekening kunnen houden met diëten en allergieën.

 

Kan een deelnemer later naar kamp komen?
Nee, alle kampdeelnemers starten op hetzelfde moment met kamp en vanaf dat moment mag er niemand meer aan de groep worden toegevoegd. Eerder opgehaald worden mag wel.

 

Mag ik als ouder op bezoek komen?
Nee, tijdens de kampweek wordt het aantal contacten met externen zoveel mogelijk beperkt. Daarom kunnen we geen ouders toelaten op het kampterrein.

 

Wat als ik last heb van heimwee?
Het is best spannend om een hele week van huis weg te zijn. Als je heimwee hebt kun je hier altijd over praten met je groepsleiding. Maar het beste werkt toch wel om leuke dingen te doen, en dat is precies waar we goed in zijn op kamp! 

 

Vervoer

 

Gaan we met de bus naar kamp?
Ja. We vertrekken dit keer met de bus van een parkeerterrein De Schilp aan de Schaapweg in Rijswijk.

 

Hoe gaat het brengen en halen?
De bus vertrekt vanaf de parkeerplaats bij de Schilp in Rijswijk. Na een week komen we daar ook weer met zijn allen terug. Ongeveer een week voor het kamp begint krijg je alle informatie over de vertrektijd en plaats.

Bij de centrale opstapplek is een drive-through aanwezig. Hier wordt het kind aangemeld, worden eventuele medicijnen afgegeven en zullen enkele gezondheidsvragen worden gesteld. De bagage wordt op het aanwezige zeil neergelegd.

 

Mogen we met het hele gezin het kind uitzwaaien?
Nee, dit jaar gaat dat helaas niet. Iedere deelnemer wordt door maximaal één persoon gehaald en gebracht, zodat het aantal aanwezigen zo klein mogelijk wordt gehouden.

 

 

1,5 meter afstand houden

 

Moet de kampleiding 1,5m afstand houden tot de deelnemers?
Nee, in de noodverordening van de veiligheidsregio’s is geregeld dat dat niet meer hoeft. Maar in het NL-protocol Zomerkampen staat: “Afstand houden is niet nodig, maar beperk het tot wat nodig is.” Dit sluit aan bij de richtlijnen van het basisonderwijs. Een kampkind troosten, meedoen met een kampspel of een aai over de bol geven is dus mogelijk. Waarom dan toch beperken tot wat nodig is? Omdat je een week lang samen weg bent en dat is langer dan een training bij de sport of een aantal uren les op school.

 

Moet de kampleiding onderling 1,5m afstand houden?
Ja.

 

 

Kampactiviteiten

 

Wat gaan we doen?
Wat we precies gaan doen blijft nog een verrassing.

 

Kunnen alle kampactiviteiten doorgaan?

Het kampterrein ligt midden in het bos en gedurende de hele kampweek blijven we op en rond het kampterrein. Hierdoor kunnen alle activiteiten doorgaan.

 

Wat doen we als het slecht weer wordt?
We hopen op goed weer! Als het wat minder weer is, dan doen we nog steeds veel buiten, maar bijvoorbeeld onder een partytent. We zorgen natuurlijk voor een regenprogramma zodat ook deze dagen een feest zijn.

 

Hygiëne tijdens kamp

 

Moet er dit jaar meer en vaker schoongemaakt worden?
Ja. De kampleiding wordt ingedeeld in een schoonmaakrooster dat zal dit jaar intensiever zijn dan normaal.

 

EHBO / ziekte / teken

 

Moet de leiding afstand houden bij het verlenen van eerste hulp (EHBO)?
Nee, dat hoeft niet. We volgen de richtlijnen van het Rode Kruis.

 

Zijn er voldoende medische materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen mee op kamp?

Op kamp is standaard een EHBO-koffer aanwezig met medische materialen. Daarnaast zal er uiteraard voldoende zeep en desinfectiemiddel aanwezig zijn. Volgens het landelijke protocol mag er geen gebruik worden gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, in het bijzijn van deelnemers.

 

Wat als een kind gevallen is of heimwee heeft?
Afstand houden is niet perse nodig bij kinderen t/m 12 jaar en daarom kan de kampleiding een kind goed troosten en helpen. De kampleiding houdt rekening met de risico’s van verspreiding van het coronavirus maar óók met het bieden van een veilige en vertrouwde kampomgeving voor kampkinderen.

 

Kan de leiding ondanks de afstandsregels wel een teek verwijderen bij een kampkind?
Ja, het verwijderen van een teek is een eerstehulp handeling. Dit kan de kampleiding dus gewoon uitvoeren. Extra beschermingsmiddelen zijn niet nodig, maar reinig voor en na het verwijderen van de teek extra goed je handen.

 

Wordt er tijdens dit kamp ook tekencontrole gehouden?
Ja. Het is belangrijk om teken z.s.m. te verwijderen en daarom wordt er dagelijks gecontroleerd op teken.

 

Wat als ik verkoudheidsklachten krijg of ziek word?
De kampleiding zal je ouders bellen en je zal worden opgehaald. In de tussentijd moet je op een aparte plek op het kampterrein wachten. Hier mogen geen andere kampkinderen komen, om eventuele besmetting te voorkomen. Er is natuurlijk wel iemand van de kampleiding bij je en die blijft tot je wordt opgehaald. Als het nodig is zal de kampleiding tijdens kamp contact hebben met een huisarts.

 

Moeten alle kampdeelnemers naar huis bij een (mogelijke) besmetting?
Nee, in principe niet, tenzij de GGD anders besluit. Dat kan een GGD doen bij een groot aantal zieken of positief geteste deelnemers.

 

Worden alle ouders geïnformeerd als een kampdeelnemer ziek is en naar huis gaat?
Ja. Als een kampdeelnemer naar huis gaat vanwege gezondheidsklachten die te maken (kunnen) hebben met Corona vinden wij het netjes om alle ouders te informeren. Wij zijn open en eerlijk, maar respecteren de privacy en noemen geen namen en specifieke klachten. Wij vragen alle ouders dan om na kamp de kampkinderen goed in de gaten te houden op eventuele klachten die ontstaan.
En ontstaan er klachten? Dan vragen wij de ouders om dit bij de kampleiding te melden.

 

Wat gebeurt er als een kampdeelnemer tijdens of na kamp besmet blijkt met het Coronavirus?
Als iemand die eerder naar huis is gegaan van kamp, of ná kamp, positief wordt getest op COVID-19, zal de GGD verdere stappen ondernemen in het informeren of benaderen van andere deelnemers op het kamp. Dit in het kader van bron- en contactonderzoek. De kampleiding bewaart hiervoor een aanwezigheidsregister waarop staat wie er op kamp is geweest en met wie de kampdeelnemers tijdens kamp contact hebben gehad. De kampleiding overhandigt dit aanwezigheidsregister aan de GGD op het moment dat hierom gevraagd wordt. De GGD heeft in dat geval de regie, en bepaalt welke stappen er genomen worden.

 

Kan een deelnemer aan kamp aansprakelijk gesteld worden als er iemand ziek wordt op kamp, of iemand besmet tijdens kamp?
Een juridische vraag met een juridisch antwoord.
Er moet bij aansprakelijkheid sprake zijn van een onrechtmatige daad en in de wet staat wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad. Bij een besmetting van het coronavirus is vaak niet voldaan aan de punten ‘toerekenbaar’ en ‘causaal verband’. Het is niet terug te herleiden of iemand die ziek wordt op kamp besmet is op het kamp of daarvoor (en wist diegene dat hij/zij ziek was?) en wat daarvan dan de oorzaak is. Je kunt daarvoor als organisator of als deelnemer dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. We zorgen er wel voor dat we het risico op besmetting zo veel mogelijk beperken en we zorgen dat iemand die ziekteverschijnselen heeft direct naar huis gaat.

 

Mijn vraag staat er nog niet bij!

Als er nog meer vragen zijn dan kunnen die gemaild worden naar info@ymcaescamp.nl.
Je krijgt natuurlijk antwoord op je vraag en we zetten het antwoord ook op deze veelgestelde vragen pagina.

 

 

Er zijn op dit moment geen agenda punten.