Zomerkamp

Ieder jaar organiseren wij een zomerkamp voor kinderen van 5 t/m 15 jaar oud. Dit kamp vindt plaats in de voorlaatste week van de zomervakantie (midden Nederland) en duurt van zaterdag tot zaterdag. Helaas is het door de coronacrisis dit jaar zo dat alleen de kinderen tot en met 12 jaar mee kunnen.

AANMELDEN


Aanmelden voor het zomerkamp kan door een email te sturen naar: zomerkamp@ymcaescamp.nl. U ontvangt dan de link naar een digitaal inschrijfformulier.

 

ORGANISATIE


Het zomerkamp wordt voorbereid door een kampcommissie. Deze bepaalt het weekprogramma, waarvan de verschillende onderdelen door de gezamenlijke leiding worden uitgedacht. Het kamp wordt ondersteund door een vaste kookploeg, welke garant staat voor lekkere en gezonde maaltijden.


We maken een groepsindeling naar leeftijd, waarbij ook gekeken wordt in welke schoolgroep een kind het afgelopen jaar heeft doorgebracht. Zonodig wordt op verzoek van de ouders met bijzondere omstandigheden en wensen rekening gehouden. Elke groep heeft een vaste groepsleiding van twee personen.


De supervisie ligt bij de kampleiding, die eveneens uit twee personen bestaat. De taak van de leiding bestaat allereerst uit het verzorgen en naar de zin maken van de hen toevertrouwde kinderen. Daarnaast heeft men corveetaken en wordt men ingeroosterd voor het draaien van nachtwachten. De nachtwacht is verdeeld in twee tijdsvakken en wordt door twee personen gezamenlijk uitgevoerd.


Het programma staat ieder jaar in het teken van een vooraf bedacht thema, waar alle spelen onderdeel van uitmaken. Zo was er al een cowboys en indianenkamp, een piratenkamp etc. De leiding speelt hierin een belangrijke rol met het uitbeelden van personages die bij het verhaal horen. U kunt het zich het beste voorstellen als een toneelstuk wat een week lang wordt opgevoerd en waarbij ook de kinderen een actieve rol spelen.


LOCATIE


We verblijven op kampeerboerderij de WillyHoeve in Bergeijk, Noord Brabant. Deze boerderij is geschikt om groepen tot 80 personen te herbergen en beschikt over goede sanitaire voorzieningen.


Er zijn vele slaapzalen voor de kindergroepen en een aparte slaapzaal voor de leiding. De slaapzalen worden verdeeld in jongens- en meisjeszalen. Alleen de jongste kampdeelnemers slapen op een gemengde zaal.


In de omgeving van de boerderij zijn bossen en weilanden. Op het terrein zelf zijn speelvelden met diverse speeltoestellen en een ruim sportveld. Het terrein is autovrij en afgesloten dmv. een hek.


TOT SLOT


Graag willen we nog opmerken, dat wij een christelijke vereniging zijn, maar niet evangeliserend werken. Bij de maaltijden wordt gebeden en de dag wordt begonnen bij de vlaggenmast met het zingen van een aantal liedjes en een kort gebed. Wij respecteren ieders persoonlijke opvatting en gaan er van uit dat we met deze houding openstaan voor alle deelnemers, ongeacht hun afkomst

Er zijn op dit moment geen agenda punten.